Thông tin của meow

2134
Điểm

Câu hỏi
0

Đáp án
82

 • Đã hỏi vào 20/01/2016

  Mặc dù cả 3 câu đều phù hợp với nội dung và câu hỏi.
  Nếu phải chọn 1 trong 3 câu, mình sẽ dùng câu đầu tiên (I have no clue) hoặc dùng I don’t have a clue hay I haven’t got a clue (các cách nói khác của I haven’t a clue).
  “I haven’t a clue” là cụm thành ngữ, cách nói thông tục của “I haven’t got a clue”.
  “I have no clue” cho người nghe cảm giác lịch sự, formal.
  Tóm lại thì câu nào trong 3 câu trên cũng đều đúng và có nghĩa “Bạn không có ý tưởng nào/không biết tí gì (về việc đang được nhắc đến)”.

  Đáp án này được chấp nhận bởi matday21. vào 22/01/2016 Được 15 điểm.

  • 15942 xem
  • 2 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 19/01/2016

  Thông thường “like” hay khiến người học tiếng Anh cảm thấy bối rối khi gặp phải.
  Từ “like” được dùng như động từ, tính từ và trạng từ.

  “I like chocolate” – ở đây, like là động từ. Nó sẽ là câu trả lời cho câu hỏi “what to do?” và nó có nghĩa tương tự như “to enjoy”, “to sympathize” hay “to prefer”.
  “I am a programmer, like my brother” – trong trường hợp này like là tính từ. Nó trả lời cho câu hỏi “how?” và ý nghĩa của nó là “tương tự” “gần (giống) với”và nó dùng giống như “similar to” hay “close to”.
  “There are lots of birds like ducks and gulls” –  câu này like là trạng từ, có nghĩa là “(đưa ra) ví dụ (như)”.

  Một vài ví dụ như sau (một số câu không hoàn toàn đúng ngữ pháp, được dùng trong văn nói):

  “Like my brother, I like fruits, like apples or bananas”.
  –>Ở đây, “like” được dùng với 3 tác dụng khác nhau, có thể được viết lại như sau:
  “Similarly to my brother, I enjoy fruits, for example, apples or bananas”.

  Quay trở lại với câu hỏi:
  “Do you like me?” được dùng để hỏi bạn có thích tôi (có thấy vui vẻ khi làm bạn với nhau không?).
  “Are you like me?” dùng khi người hỏi muốn biết bạn có giống/tương tự như anh ấy/cô ấy về tính cách hay bất cứ điều gì khác (khuôn mặt, công việc, …)

  Đáp án này được chấp nhận bởi mangtay. vào 19/01/2016 Được 15 điểm.

  • 22228 xem
  • 2 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 18/01/2016

  Phát âm tiếng Anh phải nói là quả thực khiến người học phát điên, hai từ này phát âm giống nhau ngoại trừ cách phát âm cho nguyên âm đầu tiên. Đừng để ý đến âm “t”, vì khi đọc nó sẽ được đọc liền với nguyên âm “i” trước nó.

  Trong tiếng Anh chính thống (Anh-Anh và tiếng Anh được dùng ở các nước khác có thể khác nhau chút ít):
  ‘beaches’ = beeeeeeee – chez, âm ‘eeeee..’ được kéo dài, giống như khi bạn nghiến răng hay cười, kéo căng cơ mặt như khi bạn đang cười /bij tʃiz/.

  ‘bitches’ = bih – chez.âm ‘ih’ khi bạn nghe thấy sẽ khá nhẹ và ngắn /bi tʃiz/.

  Còn đối với ‘tch’ và ‘ch’, nó được viết khác nhau nhưng phát âm hoàn toàn giống nhau. Âm “t” không được phát âm rõ ràng.

  Đáp án này được chấp nhận bởi matday21. vào 18/01/2016 Được 15 điểm.

  • 4682 xem
  • 2 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 17/01/2016

  Thời gian thường được dùng với at.

  Everyday at the same time I take a walk.
  At 3 PM, I will be having a late lunch.

  Ngày dùng với on.

  I will do it on Tuesday.
  He returned on the same day.

  Và tháng được dùng với in.

  We married in March.

  Đáp án này được chấp nhận bởi MeoConTinhNghich. vào 17/01/2016 Được 15 điểm.

  • 4349 xem
  • 3 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 15/01/2016

  Về cơ bản: “former” = “first item in a pair”, “latter” = “second item in a pair”.

  Vì vậy, trong trường hợp câu ví dụ của bạn, “the former” là James, trong khi “the latter” là Karl.

  Đáp án này được chấp nhận bởi HoaXuan. vào 15/01/2016 Được 15 điểm.

  • 2075 xem
  • 1 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 15/01/2016

  Trong từ điển Oxford English có giải thích cho từ đó như sau:

  “Designating a manufactured product that is lighter (in weight, calorie content, etc.) than the ordinary variety, esp. (with capital initial) low-calorie beer. Freq. used postpositively.”: được chỉ định dùng cho những sản phẩm mà nhẹ hơn sản phẩm thông thường khác (về cân nặng, độ béo…).

  Tuy nhiên nó không được dùng hoán đổi cho nhau khi nói về ánh sáng.

  Ví dụ: the lite streamed in through the window, là sai.

  Đáp án này được chấp nhận bởi susu. vào 15/01/2016 Được 15 điểm.

  • 1733 xem
  • 1 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 14/01/2016

  Có thể trong một số sách dành để học tiếng Anh vẫn sẽ dùng (Used she to come here?), nhưng thực tế thì mình chưa từng nghe thấy nó được dùng trong ngôn ngữ giao tiếp, hay kể cả trong văn bản.

  Mình nghĩ đối với tiếng Anh giao tiếp, việc không cần thay đổi vị trí của từ trong câu hay thay đổi lại cấu trúc câu mà chỉ thay đổi giọng hay ngữ điệu để nhấn mạnh và tạo thành câu hỏi rất là phổ biến.
  Tuy nhiên, để a toàn bạn có thể dùng “did” để tạo thành câu hỏi như sau:

  Did she use to come here regularly?

  Đáp án này được chấp nhận bởi vanteo236. vào 14/01/2016 Được 15 điểm.

  • 2084 xem
  • 2 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 13/01/2016

  Gonna là dạng không lịch sự; bạn có thể dùng nó trong văn viết, viết cho người thân quen.
  Đặc biệt không được phép dùng nó trong những dạng văn bản chính thức hay văn bản kinh doanh.

  Đáp án này được chấp nhận bởi TieuChieu. vào 13/01/2016 Được 15 điểm.

  • 1815 xem
  • 2 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 13/12/2015

  Khi thus mang nghĩa tương tự như “therefore” (vì vậy/vì thế), nó thường không thể đứng cuối câu. Trong trường hợp đó nó có thể được dùng thay thế bằng hence.

  Khi nó mang nghĩa “in this manner” (theo cách này), hoàn toàn không có vấn đề gì khi đứng ở cuối câu.

  Đáp án này được chấp nhận bởi HueSpring. vào 13/01/2016 Được 15 điểm.

  • 3951 xem
  • 2 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 13/12/2015

  Dùng hastening: “to cause (something) to happen more quickly”

  Đáp án này được chấp nhận bởi mangtay. vào 13/12/2015 Được 15 điểm.

  • 1534 xem
  • 2 đáp án
  • 0 điểm