Giữa 2 lựa chọn, cái nào là “former” và đâu là chỉ “latter”?

Đã trả lời

Ví dụ:
James was talking to Karl, the former being much smarter than the latter.

James là former hay latter ạ? Có quy luật nào không ạ?

Bình luận
Chấp nhận

Về cơ bản: “former” = “first item in a pair”, “latter” = “second item in a pair”.

Vì vậy, trong trường hợp câu ví dụ của bạn, “the former” là James, trong khi “the latter” là Karl.

Đã trả lời vào 15/01/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.