Khi nào thì dùng “phantasy” thay cho “fantasy”?

Đã trả lời

Các bro có ai biết khi nào thì dùng từ “phantasy”, khi nào thì dùng “fantasy” không? Mình biết 2 từ có cùng 1 nghĩa, nhưng chả biết lúc nào thì dùng từ nào? Mà cũng rất ít khi thấy dùng “phantasy” nữa.

Bình luận
Chấp nhận

Chắc chắn là đa số các trường hợp ngày nay chỉ nên dùng “fantasy” thôi. “Phantasy” là cách viết cổ, hiện hầu như không còn được dùng nữa, có chăng thì chỉ dùng trong văn chương nếu tác giả muốn thể hiện một đoạn văn cổ. Ngoài ra thì trong tâm lý học, “phantasy” là 1 thuật ngữ để chỉ sự tưởng tượng trong tiềm thức hoặc vô thức (để phân biết với việc mơ mộng bình thường).

Đã trả lời vào 17/10/2015
Bình luận

Bạn mà không nói thì mình cũng không biết là có từ “phantasy” đâu 😀

Tra Oxford English Dictionary thì ra đoạn bên dưới. Mình nghĩ có lẽ “phantasy” là từ cổ của “fantasy” và giờ đây ít được dùng nữa.

fantasy | phantasy, n.

Etymology: < Old French fantasie (French fantaisie), (= Provencal fantazia, Spanish, Portuguese fantasía, Italian fantasia), < Latin phantasia, < Greek ϕαντασία lit. ‘a making visible’, < ϕαντάζειν to make visible, < ϕαίνειν to show.

Sử dụng:

1858 R. A. Vaughan Ess. & Remains I. 6 Not a phantasy in religion..but might there soar or flutter.

1876 ‘G. Eliot’ Daniel Deronda III. vi. xlviii. 379 Fantasies moved within her like ghosts.

Đã trả lời vào 17/10/2015
Bình luận

Bây giờ mình hay dùng Fantasy hơn.. Bạn có thể gặp Phantasy trong những sách cũ.

 
Đã trả lời vào 27/08/2020
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.