“Receive top billing” nghĩa là gì?

Đã trả lời

Trong câu sau, “top billing” có nghĩa là “những thằng mạnh nhất”, có phải không ạ?

Business is best when Bats need killing, a mercenary’s file should receive top billing.

Mà nghĩa của cả câu hiểu thế nào mới chính xác ạ?

“Top billing” là cụm từ dùng trong sân khấu và điện ảnh. “Billing” là nơi bạn xuất hiện trên “bills”, 1 từ cũ dùng như “áp phích quảng cáo” ngày nay. Tên của những ngôi sao lớn nhất sẽ được liệt kê đầu tiên (top). Hãy xem tờ bill của vở kịch Hamlet ở thế kỷ 18 và chú ý tên của Mr. Garrick (ngôi sao, ở trên toàn bộ dàn diễn viên).

vào 17/09/2015.
Bình luận
Chấp nhận

Như mèo đã nói, “top billing” dùng để chỉ việc được ở hàng đầu trong “áp phích quảng cáo”, hoặc hiểu rộng hơn là được ưu tiên nêu danh hàng đầu. Trong câu của bạn, nó có thể hiểu là lựa chọn hàng đầu.

Ý nghĩa của câu đại loại là: “Khi một người cần phải giết Batman (Bats), một tên lính đánh thuê hám lợi sẽ là lựa chọn tốt nhất”

Đã trả lời vào 17/09/2015
Bình luận

Lựa chọn tốt nhất !!!

 
Đã trả lời vào 27/08/2020
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.