dapan.vn/tieng-anh là nơi bạn có thể tìm thấy Đáp Án cho mọi câu hỏi về tiếng Anh, hoàn toàn miễn phí. Trang web này được xây dựng và vận hành bởi những người nhiệt huyết với tiếng Anh như bạn. Với sự tham gia và hỗ trợ của bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên một thư viện đáp án chi tiết cho tất cả các câu hỏi về tiếng Anh.

Hình thức hoạt động:
intro-img

Lưu ý: Đáp án “tốt nhất” được chọn dựa trên quan điểm của người hỏi. Nó là đáp án người hỏi cảm thấy thoả đáng nhất, nhưng nó không nhất thiết là đáp án chính xác nhất đối với tất cả các thành viên khác.