Ý nghĩa của từ yonge là gì?

Đã trả lời

Có ai biết từ yonge trong câu sau có nghĩa là gì không nhỉ?

“a proud and very profane yonge man.”

Bình luận
Chấp nhận

yonge là một từ tiếng Anh cổ bạn ạ. Nó có nghĩa tương đương với young.

Đã trả lời vào 14/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.