1 số trường hợp dùng giới từ mình chưa hiểu

Mình có 1 bài tập phải điền nhưng mà câu này mình chưa nghe qua bao giờ, các giới từ đươc cho là on, at, off, to,
 It’s a great airport. You never wait very long … your luggage.
Passengers for flight BA784 … Rome.

 

Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.