Từ để chỉ không dùng trong một thời gian

Đã trả lời

Mình đang cần tìm tìm từ để điền vào chỗ trống trong câu sau:

“My french is a little bit ______ since I haven’t used it in a while”

Mình nghĩ đến “poor” nhưng băn khoăn ko biết có từ nào thích hợp hơn ko?

Bình luận
Chấp nhận

Mình nghĩ từ hợp nhất là rusty:

(kiến thức hoặc kinh nghiệm) suy giảm do không luyện tập gần đây

Nếu có 1 miếng kim loại để lâu trong vườn nhà bạn thì nó sẽ bị rỉ sắt. Tương tự như vậy, nếu bạn không thực hành ngôn ngữ trong 1 thời gian, nó sẽ bị kém đi. VD:

My French is a little bit rusty since I haven’t been using it for a while.

My Spanish is a bit rusty these days because where I live there is nobody to practice speaking it with.

Đã trả lời vào 09/04/2018
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.