“People persons” và “people people”

Một người được gọi là “people person” khi người đó hướng ngoại và có kĩ năng giao tiếp tốt:

He was always energetic and positive and he was a people person.

Vậy số nhiều của “people person” là gì?’mình nghĩ đến 2 trường hợp là “people people” và “people persons”, nhưng không rõ cái nào mới là đúng?

Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.