“People persons” và “people people”

Một người được gọi là “people person” khi người đó hướng ngoại và có kĩ năng giao tiếp tốt:

He was always energetic and positive and he was a people person.

Vậy số nhiều của “people person” là gì?’mình nghĩ đến 2 trường hợp là “people people” và “people persons”, nhưng không rõ cái nào mới là đúng?

Bình luận

Wiki thì cho rằng cả 2 đều đúng https://en.wiktionary.org/wiki/people_person

Google thì thích people persons hơn https://www.google.com.vn/search?q=people+person+meaning&oq=people+person+meaning&aqs=chrome..69i57j69i60l2.6558j1j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Thực ra thì mình thấy cả 2 đều được sử dụng nhiều trong các sách và tạp chí tiếng Anh, nên bạn dùng form nào cũng được haha

Đã trả lời vào 14/06/2018
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.