Số nhiều của forum là fora hay forums?

Đã trả lời

Mình tham gia vào rất nhiều fora, nhưng mình thấy thiên hạ thường dùng forums cho số nhiều của forum.

Theo các bro thì forums hay fora mới đúng là dạng số nhiều của forum?

Bình luận
Chấp nhận

Mặc dù dạng số nhiều chuẩn tiếng Latin là fora, nhưng forum đã được du nhập và Anh-hoá, do đó trong hầu hết các trường hợp nó được sử dụng theo quy tắc số nhiều cho danh từ tiếng Anh.

Ngay trên Oxford Dictionary cũng có giải thích:

The plural of forum is usually spelled forums; the plural fora (as in the original Latin) is chiefly used when talking about a public square in an ancient Roman city.

Giờ đây fora chủ yếu được dùng khi nói về quảng trường trong thành phố Roman cổ.

Đã trả lời vào 13/10/2015
Bình luận

Theo mình biết thì thực ra forum là từ gốc Latin, có nghĩa là khu công cộng và số nhiều của nó là fora. Sau khi du nhập vào tiếng Anh, thì forums dần được xem như là số nhiều của forum, và 2 dạng số nhiều được dùng song song với nhau. Bắt đầu từ 1930s thì dạng forums dần được sử dụng nhiều hơn fora.  Điều này có thể thấy rõ trên biểu đồ về độ phổ biến của 2 dạng này trên Ngrams.

enter image description here

Đã trả lời vào 13/10/2015
Bình luận

Em thấy trên mạng chỗ nào cũng dùng forums, vậy chắc nó là chuẩn rồi 😀

Đã trả lời vào 13/10/2015
Bình luận

forums gamehot24h

Đã trả lời vào 11/06/2020
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.