Từ “gonna” có thường xuyên được sử dụng trong văn viết và văn bản kinh doanh không?

Đã trả lời

Gonna là dạng ngắn gọn của going to.

Từ này mình nghĩ là từ lóng, nhưng không biết có có thường được dùng trong văn viết hay văn bản kinh doanh không?

Bình luận
Chấp nhận

Gonna là dạng không lịch sự; bạn có thể dùng nó trong văn viết, viết cho người thân quen.
Đặc biệt không được phép dùng nó trong những dạng văn bản chính thức hay văn bản kinh doanh.

Đã trả lời vào 13/01/2016
Bình luận

Nó không bao giờ được sử dụng trong văn viết, trừ trường hợp bạn dùng nó cho đoạn thoại trong tiểu thuyết. Và nó cũng không bao giờ được dùng cho đơn ứng tuyển xin việc.  Nó là dạng từ lóng, thường được dùng trong những trường hợp hội thoại thông thường, không cần chú trọng đến lịch sự, viết tin nhắm cho người thân quen.

Đã trả lời vào 13/01/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.