Another vs other trong câu “I saw the same products in ‘another’ / ‘other’ place for half cost”

Đã trả lời

Mình nên dùng another hay other trong câu sau thì tốt hơn hả các bạn?

“I don’t want this product because I saw the same products in another place for half cost”

Không liên quan đến câu hỏi của bạn lắm, nhưng theo mình thì dùng “…for half price” sẽ đúng hơn là “…for half cost”. Khi nói về tiền, “price” dùng để chỉ giá bán, trong khi đó “cost” lại thường dùng để chỉ lượng tiền đã trả.

vào 23/09/2015.
Bình luận
Chấp nhận

“Another” được tạo thành từ “other” với “an” ở đằng trước với hàm ý chỉ tính đơn nhất. Bởi thế, trong câu trên bạn nên dùng “another” vì bạn chỉ dùng danh từ đơn “place”. Ngược lại, nếu bạn dùng “places” thì bạn lại nên dùng “other”.

Đã trả lời vào 23/09/2015
Bình luận

😀 buồn cười nhỉ
haha

Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.