“There IS rice, meat and potatoes on my plate” – Tại sao phải dùng IS?

Đã trả lời

Các bác giải thích giúp em tại sao câu sau lại dùng is? Dùng are thay thế có được không?
“There is rice, meat and tomatoes on my plate”

Bình luận
Chấp nhận

Thực ra cách dùng is/are trong ví dụ bạn đưa ra vẫn đang có nhiều ý kiến trái chiều.

Theo Cambridge Grammar of the English Language (CGEL) thì nên dùng là are. (xem chú thích 71, trang 500 CGEL)
Collins COBUILD English Grammar says to use is. (xem mục 10.50)

Quy tắc của Collins thường được sử dụng rộng rãi hơn: trong câu có nhiều danh từ, động từ cần phù hợp với danh từ đứng ngay sau nó, trong trường hợp này là rice. Vì rice là danh từ không đếm được, nên động từ phải là is.

Đã trả lời vào 20/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.