“wait more than” hay “wait FOR more than” mới đúng?

Đã trả lời

If you make him wait (for) more than ten minutes, he’ll just walk away.

Mình tìm trên Google Books thấy có sử dụng cả wait forwait (không for) đâm ra là mình cũng không hiểu cái nào mới đúng nữa các bro ạ?

Bình luận
Chấp nhận

Trong trường hợp bạn đưa ra thì giới từ for có thể dùng hoặc không dùng cũng được. Cái này thường tuỳ thuộc sở thích và thói quen của người viết thôi.

Từ điển Oxford Learner’s Dictionaries cũng có ví dụ về vấn đề này

I’ve been waiting (for) 20 minutes.

Đã trả lời vào 23/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.