“Where will you go” vs. “Where you will go”

Các anh chị cho em hỏi, trong 2 câu trên, câu nào đúng vậy ạ?

Bình luận
Chấp nhận

Where will you go? bạn nhé

Đã trả lời vào 17/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.