Em có thắc mắc một câu:

Trong một quyển sách học ngữ pháp tiếng anh có ghi : S+had+just+PP2+when+S+PP1

Ví dụ của nó là: We ____ lunch when the telephone _____ . 

A. have just started – rang

B. just started – was ringing

C. had just started – rang

D. am having – rings

Đáp án của sách là C nhưng nếu theo công thức sách hướng dẫn thì vế sau chia cột 1 mà ring cột 1 là ring còn cột 2 mới là rang mà?

Rất mong mọi người có thể giải đáp thắc mắc này của em, em cảm ơn!

 

Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.