Em có thắc mắc một câu:

Trong một quyển sách học ngữ pháp tiếng anh có ghi : S+had+just+PP2+when+S+PP1

Ví dụ của nó là: We ____ lunch when the telephone _____ . 

A. have just started – rang

B. just started – was ringing

C. had just started – rang

D. am having – rings

Đáp án của sách là C nhưng nếu theo công thức sách hướng dẫn thì vế sau chia cột 1 mà ring cột 1 là ring còn cột 2 mới là rang mà?

Rất mong mọi người có thể giải đáp thắc mắc này của em, em cảm ơn!

 

Bình luận

Chào bạn, 

Mình không rõ lắm về cấu trúc trong sách ngữ pháp cung cấp (cụ thể là hàm nghĩa của “PP1″ ở đây là gì), nên mình xin phép không thảo luận nhé?

Còn đáp án thì đúng là câu C rồi bạn ạ. Bạn nên hiểu câu như thế này “Khi chúng tôi ăn trưa thì điện thoại reo.” Tức là việc ăn trưa là việc bắt đầu từ 1 thời điểm ở quá khứ, kéo dài cho đến khi điện thoại reo lên, việc telephone rang là hành động cắt ngang việc ăn trưa cho nên ở đây, cấu trúc ngữ pháp đúng nhất nên là: quá khứ hoàn thành + quá khứ đơn. (Ăn cơm trước, điện thoại reng sau)

Ngày xưa mình học thì mình hiểu như vậy, có thể trong quá trình giải thích đôi chỗ làm bạn khó hiểu. Nếu có thì bạn cứ comment mình sẽ giải đáp tiếp giúp bạn nhé.

Đã trả lời vào 06/06/2020
Bình luận

PP là past participle đó bạn. mình nghĩ là công thức này PP1 là V2/ED, và PP2 là V3/ed. Vậy nên đáp án đúng rồi bạn.

 
Đã trả lời vào 27/08/2020
Bình luận

Đáp án C 

 
Đã trả lời vào 28/08/2020
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.