Cái nào đúng ngữ pháp: “define” hay “to define”?

Đã trả lời

Mình đang viết phần mô tả cho 1 video và mình đang phân vân câu nào dưới đây là đúng:

  1. The next step is to define the cross section of the member.

  2. The next step is define the cross section of the member

Bình luận
Chấp nhận

Câu 1 đúng vì bạn đang muốn dùng động từ nguyên thể.

Có một số cách dùng động từ nguyên thể sau:

  • Dùng như chủ ngữ của câu:To err is human; to forgive, divine.
  • Dùng như một tính từ hoặc trạng từ chỉ mục đích: My instructions are to press this button every hour.
  • Dùng sau một đối tượng gián tiếp: He told me to give this to you.
  • Dùng sau một số động từ khác
Đã trả lời vào 25/06/2017
Bình luận

Câu 1 đúng. Muốn câu 2 thành câu đúng, bạn cần sửa “define” thành “defining”, vì “defining” là danh động từ, có thể dùng trong trường hợp này

Đã trả lời vào 25/06/2017
Bình luận

to define nha

 
Đã trả lời vào 03/09/2020
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.