Tại sao câu “Mary told the cake to be cut by John” không đúng ngữ pháp?

Đã trả lời

Mary told the cake to be cut by John.

Trong 1 quyển sách có nói rằng câu trên sai ngữ pháp, nhưng sao mình thấy đúng mà nhỉ? Bạn nào chỉ giáo cho mình xem sai chỗ nào phát? Tks =))

Bình luận
Chấp nhận

Câu trên đúng ngữ pháp, nhưng sẽ không được tự nhiên khi nói câu đó vì Mary đang nói về 1 vật vô tri ( cái bánh ) làm gì đó ( bị cắt bởi John). Sẽ có nghĩa hơn nếu nói:

Mary told John to cut the cake.

Sự khác biệt chính là ai hay cái gì mà Mary đang nói với. Trong câu trong câu hỏi của bạn, cô ấy đang nói với cái bánh. Trong ví dụ trên, cô ấy đang nói với John

Đã trả lời vào 19/04/2017

Này cái bánh kia, hãy chuẩn bị tinh thần đi, vì John sẽ đến cùng với con dao của anh ta để cắt ngươi đó. Khi đó, ngươi sẽ bị cắt làm 2 :v :v :v

vào 19/04/2017.

Thực ra cái bánh đang hỏi: “Mary, ai sẽ cắt tôi thế?” và Mary nói với cái bánh rằng nó sẽ bị John cắt =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

vào 19/04/2017.
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.