Lite & Light

Đã trả lời

Em thường thấy lite version, lite cream, etc. Vậy khi nào thì light có thể dùng thay thế bằng lite?

Lite có phải là một cách dùng chính xác không hay nó chỉ là cách dùng sai chính tả/thông tục trong tiếng Anh? Có sự khách nhau giữa lite và light không?

Bình luận
Chấp nhận

Trong từ điển Oxford English có giải thích cho từ đó như sau:

“Designating a manufactured product that is lighter (in weight, calorie content, etc.) than the ordinary variety, esp. (with capital initial) low-calorie beer. Freq. used postpositively.”: được chỉ định dùng cho những sản phẩm mà nhẹ hơn sản phẩm thông thường khác (về cân nặng, độ béo…).

Tuy nhiên nó không được dùng hoán đổi cho nhau khi nói về ánh sáng.

Ví dụ: the lite streamed in through the window, là sai.

Đã trả lời vào 15/01/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.