“Most simple” hay “Simplest”

Đã trả lời

Cho em hỏi, em nên dùng most simple hay simplest  khi muốn nói đến thứ gì đó không thể đơn giản hơn.
Có thể sử dụng cả hai hay chỉ dùng 1 trong hai? Dùng câu nào phù hợp nhất?

Nếu là simplest – thì phát âm như thế nào?

Bình luận
Chấp nhận

Cả hai đều đúng trong những trường hợp khác nhau. Nhưng có lẽ dùng SIMPLEST thì tốt hơn. Khi muốn nói tời cái gì đó “nhất” ví dụ như tốt nhất, đẹp nhất… Nó có thể được tạo ra bằng cách thêm “most” trước tính từ hoặc thêm vào sau với “-est”. Nếu bạn muốn biết hay quan tâm đến quy luật dùng, dưới đây là đoạn mình copy từ oxforddictionaries.com:

The superlative is formed in different ways according to the length of the base adjective. If it has one syllable, then the letters -est are added. If the word has three syllables or more then the word most is placed before the adjective: most attractive. Words of two syllables vary: some add -est and some use most. Some even do either, for example clever. Spelling: adding -est If the word ends in a consonant, add -est (quick becomes quickest). Words of one syllable with a short vowel sound and ending with a single consonant, double the consonant and add -est (sad becomes saddest). With words of one syllable ending in ‘l’, you normally do not double the ‘l’, but cruel becomes cruellest. If it ends in ‘e’, add -st (late becomes latest). If it ends in ‘y’, change the ‘y’ to an ‘i’ and add -est (happy becomes happiest).

Mình chú ý thêm như sau: Nếu bạn tìm trong từ điểm sẽ thấy “simple – simpler – simplest”.

Ngoài ra, Simplest cũng thường được dùng là “most simple”.

Nó được phát âm là \ˈsim-p(ə-)ləst\, theo đó, bạn có thể phát âm nó thành 2 âm tiết hay 2(bỏ qua từ  ə đầu) đều được.

Đã trả lời vào 22/01/2016
Bình luận

Theo mình nghĩ, nếu dùng ở đầu câu thì dùng “The most simple …”, như vậy hay hơn và cũng nhấn mạnh hơn vào “most” hơn là để đứng cuối câu như trong “-est”.

Đã trả lời vào 22/01/2016
Bình luận

Mình nghĩ là the most á

Đã trả lời vào 03/09/2020
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.