Người Anh làm thế nào để phát âm chính xác 1 từ mà họ chưa biết?

Đã trả lời

Em học tiếng Anh cũng khá lâu rồi và em được biết là các từ tiếng Anh thường không thể được đọc đúng nếu không có ngữ âm. Tuy nhiên, gần đây em chém gió với vài chú người Anh và các chú khoe có thể đọc ngay lập tức bất kỳ từ tiếng Anh nào một cách chính xác cho dù chưa bao giờ biết đến từ đó.

Không biết có phải mấy chú bốc phét không hay là có quy tắc nào đó để đọc mọi từ tiếng Anh thật?

Bình luận
Chấp nhận

Thực tế thì những người Anh bản xứ có vốn từ vựng tốt chỉ có thể đoán chính xác cách phát âm đa số các từ, chứ không phải là tất cả các từ. Có một vài quy tắc để hỗ trợ:

1. Đa số các từ phức tạp đều được tạo nên từ các tiền tố, nguyên âm và hậu tố ngắn hơn. Các tiền tố, nguyên âm và hậu tố này sẽ có quy tắc nhất định.
2. Tiếng Anh có quy tắc nhấn mạnh trọng âm cho các âm tiết của từ dài.

Hơn nữa, kể cả khi người Anh bản xứ gặp một từ chưa đọc bao giờ, thì họ cũng có thể đã từng nghe nói đến từ đó (hoặc một từ liên quan) qua đài, tivi, ở trường, v.v. Qua đó, một cách vô thức họ đã ghi nhận cách đọc từ đó vào đầu.

Người Anh bản xứ với vốn từ nghèo nàn thì có thể không biết hết các nguyên âm và hậu tố. Họ cũng thường ít đọc sách, báo. Khả năng đoán cách phát âm các từ của họ sẽ có độ chính xác thấp hơn.

Ngay cả người Anh bản xứ có vốn từ vựng tốt cũng đôi khi đoán sai một số từ. Một chị bạn người Anh kể với mình là chị ý thường nghĩ từ “tarantula” được phát âm là “tare-ann-too-luh” (thực tế phải là “tuhRanchYouLuh”) và “debris” được phát âm là “DebRiss” (thực tế phải là “DehBree”).

Đã trả lời vào 17/09/2015
Bình luận

Với những người Anh có vốn từ vựng và vốn hiểu biết đủ lớn, họ có thể nắm bắt được một số quy tắc để đọc chính xác đa số các từ. Tuy nhiên, kể cả với những người Anh nhiều kinh nghiệm, họ cũng không thể đọc chính xác tất cả các từ. Ở trên Reddit có cả một danh sách các từ mà thậm chí nhiều người Anh vẫn còn phát âm sai. Ví dụ:

  • hyperbole, epitome, synecdoche
  • draught
  • lingerie, macabre, melee
  • segue
  • açai
  • awry
  • victuals
  • quinoa
  • chalcedony

Dưới đây là ngữ âm của các từ trên:
/haɪˈpɝːbəli/ /ɪˈpɪt.ə.mi/ /sɪˈnɛkdəki/
/dɹɑːft/
/ˌlɑn.(d)ʒəˈɹeɪ/ /məˈkɑːbɹə/ /mɛˈleɪ/
/ˈsɛɡweɪ/
/ˈa.saj/
/əˈɹaɪ/
/ˈvɪtəlz/
/ˈkinˌwɑ/
/kælˈsɛdəni/

Đã trả lời vào 17/09/2015
Bình luận

Những ai tự nhận mình có thể phát âm chuẩn bất kỳ từ nào đều là chém gió hết. Bạn có thể lấy cụm chữ ough trong các từ để làm ví dụ thì sẽ thấy ngay. Ough có đến ít nhất 9 cách phát âm khác nhau, tùy thuộc vào từ chứa nó. Sau đây là các cách phát âm điển hình của ough:

though /əʊ/
through /u:/
thought /ɔ:/
tough /ʌf/
thorough/ə/
bough /aʊ/
trough /ɒf/
hiccup/ hiccough /ʌp/
lough /ɒx/

Như vậy, giả sử là 1 người Anh bản xứ lần đầu tiên biết đến từ crough. Hắn sẽ phát âm nó thế nào khi ough có nhiều cách phát âm đến vậy? Hắn không thể nào đoán chắc được từ crough sẽ nghe như thế nào đâu.

Đã trả lời vào 18/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.