Làm thế nào để xây dựng câu hỏi từ câu có sử dụng “used to”?

Đã trả lời

Cho em hỏi dạng câu hỏi dành cho câu “She used to come here.” là gì ạ?

Có phải là “Did she use to come here?” hay “Used she to come here?”
Câu nào trong 2 câu trên đúng? Tại sao?

Bình luận
Chấp nhận

Có thể trong một số sách dành để học tiếng Anh vẫn sẽ dùng (Used she to come here?), nhưng thực tế thì mình chưa từng nghe thấy nó được dùng trong ngôn ngữ giao tiếp, hay kể cả trong văn bản.

Mình nghĩ đối với tiếng Anh giao tiếp, việc không cần thay đổi vị trí của từ trong câu hay thay đổi lại cấu trúc câu mà chỉ thay đổi giọng hay ngữ điệu để nhấn mạnh và tạo thành câu hỏi rất là phổ biến.
Tuy nhiên, để a toàn bạn có thể dùng “did” để tạo thành câu hỏi như sau:

Did she use to come here regularly?

Đã trả lời vào 14/01/2016
Bình luận

Trong những cách nói thông thường, thì có thể dùng luôn là “She used to come here?” với sự lên tôn thay đổi giọng ở cuối câu để nhấn mạnh câu hỏi.

Ngày nay, không còn ai dùng cách nói cổ ‘Used she to come here?”.
Nếu bạn dùng trong văn bản chính thức hay nói chuyện lịch sự, bạn có thể thay đổi và dùng như sau: “did she come here regularly in those days?”

Đã trả lời vào 14/01/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.