Thời gian và ngày: cách dùng của “on”, “in”, hay “at”?

Đã trả lời

Em thường hay lẫn lộn giữa cách dùng của thời gian và ngày với những giới từ in, on, hay at. Cho em hỏi liệu có  cách nào để phân biệt không? Những câu dưới thì điền giới từ nào là phù hợp? VÌ sao?

   • I will do it ___ Tuesday.
   • We married ___ March.
   • He returned ___ the same day.
   • Every day ___ the same time, I walk the dog.

 

 

Bình luận
Chấp nhận

Thời gian thường được dùng với at.

Everyday at the same time I take a walk.
At 3 PM, I will be having a late lunch.

Ngày dùng với on.

I will do it on Tuesday.
He returned on the same day.

Và tháng được dùng với in.

We married in March.

Đã trả lời vào 17/01/2016
Bình luận

Theo mình thì dùng như sau:
– at dùng cho thời gian chính xác.
– in dùng cho tháng, thế kỷ, năm.
– on dùng cho ngày.
Tuy nhiên, mình cũng đã từng nhìn thấy at được dùng cho ngày (số nhiều) ví dụ như: at Mondays, nhưng có vẻ như nó được dùng trong trường hợp không lịch sự (theo ý kiến riêng của mình).

Đã trả lời vào 17/01/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.