Câu nào đúng: “1 + 1 should equal 2” hay “1 + 1 should equal to 2”?

Câu nào trong các câu sau đúng hả bạn:

1 + 1 should equal 2.

1 + 1 should equal to 2.

 

Dùng “equal” hay “equal to” hả các bạn?

Bình luận
Chấp nhận

Trong toán, người ta hay dùng từ “equals”

Trong ví dụ của bạn, câu “1 + 1 should be equal to 2” đúng hơn. Nhưng nếu dùng “equal” là động từ thì sẽ là “1 + 1 equals 2”

Mà thực ra trong toán, không nên dùng “should” khi bạn chắc chắn về đáp án. Còn nếu sau khi tính toán và có kết quả ước tính, bạn nên dùng “should”

Đã trả lời vào 17/05/2017
Bình luận

Không cần giới từ đâu bạn ơi : “One plus one should equal two”. Tuy nhiên, nếu equal được dùng như tính từ thì cần to: “One plus one should be equal to two”

Đã trả lời vào 17/05/2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.