Bắt đầu 1 câu với giới từ

Gần đây, em có nghe 1 người nói “Off I go.” Nói thật là lúc đầu nghe cũng hơi lạ, nhưng rồi em nhận ra đó cũng có thể là một cách nói thì sao. Vì thế em muốn hỏi các bác ở đây: có những câu nào trong tiếng Anh có thể được phép bắt đầu bằng 1 giới từ?

Bình luận
Chấp nhận

Tất nhiên là bạn có thể bắt đầu 1 câu bằng giới từ rồi. In your example ( đó, tớ bắt đầu câu bằng giới từ đó), off là một trạng từ chứ không phải giới từ, nhưng bạn vẫn có thể bắt đầu câu với trạng từ, ví dụ như In I go, On I go, Out I go and Up I go.

Đã trả lời vào 13/11/2016
Bình luận

Of course you can. Like I just did. Up until now, đó, tất cả câu trả lời của mình vừa rồi đều bắt đầu bằng giới từ.

Có một danh sách không đầy đủ nhưng rất hữu ích về giới từ tại đây. Nếu bạn xem danh sách đó, bạn có thể tìm thấy rất nhiều từ đứng ở đầu câu.

Đã trả lời vào 13/11/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.