Dùng “in” hay “on” cho các phương tiện

Ví dụ:

  • In a car, van, etc.
  • On a bus, boat, motorcycle, etc.

Làm thế nào để quyết định nên dùng giới từ nào? Chỉ có cách nhớ thôi hay có cách nào tốt hơn không?

Tớ thấy mọi người thường phân biệt giữa phương tiện đóng và mở hoặc giữa phương tiện lớn hay nhỏ. Tuy nhiên, nhìn ví dụ trên thì rõ ràng không thể phân biệt thế

Bình luận

Cách duy nhất là cố nhớ thôi. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng các cách dưới đây để đảm bảo chọn đúng giới từ cho hơn 90% trường hợp.

Nếu phương tiện không có khoang, bạn “get ON it” (bicycle, motorcycle, skateboard, …) Lưu ý: khooang một phần, như xe mui trần hoặc thuyền hở một phần, vẫn tính là khoang )

Thêm vào đó, nếu phương tiện đủ lớn để bạn di chuyển tự do trên đó, bạn cũng “get ON it” (Bus, train, large boat, passenger plane,.. bất cứ phương tiện nào có lối đi )

Nếu không, hầu như bạn sẽ “get IN it” ((Car, personal aircraft, canoe,…)

Như vậy, bạn có thể “get IN a speedboat”, nhưng “get ON a cruise ship”, mặc dù đều là tàu, bởi vì speedboat là loại tàu nhỏ, mặc dù bạn có thể dễ dàng đổi chỗ ngồi nhưng không có lối đi lại.

 Ngược lại, mặc dù xe van 16 chỗ đủ rộng để có thể có lối đi, bạn vẫn dùng “get IN it”

Đã trả lời vào 25/05/2017

cảm ơn bạn

vào 03/09/2020.
Bình luận

Bên cạnh câu trả lời của lầu trên, còn một số yếu tố cần xem xét như sau:

  1. Vị trí thông thường ( chỗ ngồi hoặc khả năng đi lại trên phương tiện )
  2. Kích thước tương đối của phương tiện so với cơ thể người
  3. Lịch trình di chuyển của phương tiện

VD: “She left that morning on a van.” 

Giả sử có lịch trình của xe này giữa trung tâm thành phố và một vài nhà máy ở ngoại ô thành phố, dùng on sẽ tốt hơn

Đã trả lời vào 25/05/2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.