Cụm từ “bounced right back” có nghĩa là gì?

Các bạn cho mình hỏi cụm từ “bounced right back”có nghĩa là gì? Sau đây là ngữ cảnh của cụm từ này:

“It’s those C-sections,” Georgie’s mom would say. As if Georgie had chosen to have two C-sections, as if she’d order them off the menu out of sheer laziness “I had you girls the natural way, and my body bounced right back.”

Khi cô ấy nói cơ thể của cô ấy “bounced right back” có phải có nghĩa là cô ấy trở nên gọn gàng ngay lập tức sau khi cô ấy sinh con không?

Bình luận
Chấp nhận

Cái gì đó mà bouncing right back có nghĩa là nó trở lại trạng thái bình thường một cách rất nhanh chóng.

Cụm từ này thường được dùng để chỉ trạng thái sức khỏe trở lại bình thường.

Trong câu mà bạn trích dẫn, my body bounced right back có nghĩa là cơ thể của bà mẹ trở lại trạng thái bình thường không lâu sau khi sinh nở.

Đã trả lời vào 11/10/2015
Bình luận

Cụm động từ “bounce back” được dùng để chỉ cái gì đó trở lại trạng tốt, thành công hay mạnh khỏe sau một vấn đề nào đó. Trong trường hợp này nó có nghĩa là trở lại trạng thái sức khỏe tốt. Tùy thuộc vào ngữ cảnh nó có thể có nghĩa là trở nên mảnh mai và ưa nhìn hơn.

Giới từ “back” gần như luôn có y nghĩa là trở lại trạng thái trước đó hoặc quay lại ví trí trước đó. Điều này có thể giúp bạn hiểu được ý nghĩa của các cụm động từ bao gồm [verb] + [back].

Từ “right” là một từ đặt biệt. Nó thường được dùng để bổ nghĩa cho giới từ và có một vài nghĩa sau: immediately (ngay lập tức), completely (đầy đủ, trọn vẹn), directly (lập tức, trực tiếp) hoặc exactly (chính xác).

Trong đoạn trích của bạn từ “right” ở trong cụm “bounced right back” có nghĩa là cơ thể của cô ấy phục hồi một cách nhanh chóng và không gặp vấn đề gì. Nó cũng ngầm ám chỉ một sự trọn vẹn với nghĩa là cơ thể của cô ấy cũng mạnh khỏe như là trước khi cô ấy có con.

Một phó từ đặc biệt khác mà có tác dụng bổ nghĩa cho giới từ đó là phó từ “straight”. Nó có ý nghĩa tương đương với từ “right”, ví dụ:

  • It went straight past me.
  • It went right past me.
Đã trả lời vào 11/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.