“She kept walking about the room” nghĩa là sao?

Đã trả lời

Mình không hiểu rõ câu này. Tại sao lại là “about”? Mình nghĩ có lẽ “in” thì chuẩn hơn?

Bình luận
Chấp nhận

Định nghĩa (liên quan) của “about” là

Used to indicate movement in an area

Còn “in” là

Expressing the situation of something that is or appears to be enclosed or surrounded by something else

Do đó, trong trường hợp này “about” sẽ chi tiết hơn. “She kept walking about the room” diễn tả lại việc một người phụ nữ đi lại loanh quanh trong phòng. Trong khi đó, “she kept walking in the room” tạo ra hình ảnh một người phụ nữ đi lại trong phòng, nhưng có thể chỉ đi tới đi lui theo đường thẳng. Ngoài ra, “she kept walking in the room” còn có ý nghĩa khác: “she kept entering the room”, như vậy là nó dễ gây hiểu nhầm sang một sự việc khác hẳn.

Đã trả lời vào 17/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.