Giới từ nào dùng tốt nhất với cụm “employment … a manufacturer” trong CV?

Đã trả lời

Em muốn viết CV để xin việc ở 1 công ty nước ngoài, có đoạn em viết như sau:

“I’m looking for an employment with your manufacturer…”

Ở đây em dùng with nhưng mà em cảm thấy vẫn chưa yên tâm lắm. Các anh chị cho em hỏi ở đây em nên dùng giới từ nào là tốt nhất?

Bình luận
Chấp nhận

Dùng “with” như bạn là rất ổn rồi, tuy nhiên bạn nên bỏ mạo từ “an” trước “employment”.

“I’m looking for employment with your manufacturer”

Đã trả lời vào 15/10/2015

Cảm ơn bạn :-)

vào 15/10/2015.
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.