(In, On hay At) GitHub?

Có ai biết sự khác nhau giữa các câu sau không?

“The project will be on GitHub”,

“The project will be in GitHub” and

“The project will be at GitHub”?

Bình luận
Chấp nhận

Theo chính Github thì họ đang dùng ‘on’:

 

 

Host and manage your code on GitHub.

 

 

Thực sự thì tớ không rõ quy tắc cụ thể của nó là gì, nhưng tớ cảm thấy dùng ‘on’ là đúng. Trong tiếng Anh, chúng ta thường dùng ‘on’ cho các sự việc sử dụng phương pháp phát sóng tin tức hoặc khi phân phối. Một số thứ có thể truyền qua sóng, như on TV hoặc on the radio, chúng ta có thể xem một buổi phỏng vấn on the nightly news hoặc tin tức có thể đến on wire ( dĩ nhiên đây không phải là cách duy nhất chúng ta dùng ‘on’, ở đây tớ chỉ đề cập đến thông tin liên lạc thôi )

 

‘In’ được dùng khi tìm kiếm các thông tin ‘bên trong’: ví dụ như read something in a book or a newspaper, hoặc a fact could be found in a report.

 

‘At’ thì thường được dùng để chỉ địa điểm, hoặc thời gian : at the press conference, hoặc at nine o’clock. Có thể dùng the code is at http://github.com/blahblahblah để chỉ địa chỉ chính xác như bạn @thuanh đã nói ở dưới cmt

Đã trả lời vào 02/02/2017

Cách dùng khác của at là”you can find my code at github.com/blahblahblah”

vào 05/02/2017.
Bình luận

Hầu hết đều dùng on GitHub.

Edit on GitHub (Node.js)
Contribute on GitHub (Ruby on Rails)
Fork me on GitHub (D3)

Có lẽ là do thông tin hay được ghi là on a server và GitHub lưu trữ thông tin trên server. Những thứ được lưu trữ trên GitHub được tải về, sau đó thay đổi và lại được tải lên GitHub.

Ngày nay, at thường được dùng cho địa chỉ email như in me(at)gmail.com để tránh robot, và URLs: “enroll at open_university.org”.

GitHub không phải là một hệ thống kín, do đó dùng in không được thích hợp lắm. In được dùng khi chỉ một kho lưu trữ cụ thể như

Additional examples can be found in the interesting_project/doc repo on GitHub.

(trong một kho lưu trữ cụ thể, trên GitHub)

 

Đã trả lời vào 02/02/2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.