“thus” đứng cuối câu

Đã trả lời

Có đúng ngữ pháp không khi đặt “thus” ở cuối câu giống như câu dưới đây????
“Most properties carry over directly. We only need to discuss them for one case thus.”

Em biết là đặt “thus” đứng ở đầu câu sẽ không sai. Nhưng nếu đặt cuối câu như vậy thì sao?
Thay thế  “hence” cho “thus”, thì sao ạ? Có khác gì nhau không?

Bình luận
Chấp nhận

Khi thus mang nghĩa tương tự như “therefore” (vì vậy/vì thế), nó thường không thể đứng cuối câu. Trong trường hợp đó nó có thể được dùng thay thế bằng hence.

Khi nó mang nghĩa “in this manner” (theo cách này), hoàn toàn không có vấn đề gì khi đứng ở cuối câu.

Đã trả lời vào 13/12/2015
Bình luận

Mình đã từng đọc một cụm từ như sau: It was ever thus.

Vì vậy mình nghĩ câu trên không sai gì cả.

Đã trả lời vào 13/12/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.