Tại sao dịch vụ Google Play không có trong chế độ Doze?

Tớ đang dùng Nexus 5 và 6P, Android 6 có 1 tính năng gọi là: “chế độ pin tối ưu hóa” hay còn gọi là chế độ Doze. Nó cho phép ứng dụng không chạy nếu chúng không được sử dụng để tránh tiêu thụ pin.

Dịch vụ Google Play tiêu tốn nhiều pin, RAM và CPU. Nhưng nó không có trong chế độ Doze.

Tớ đã gửi nhiều ý kiến phản hồi từ điện thoại về vấn đề này, nhưng có vẻ như Google không thèm quan tâm.

Có ai có thể giúp tớ biết tại sao Google Play không có trong chế độ Doze không?

 

 

Đã hỏi vào Tháng Tám 13, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Dịch vụ Google Play được loại trừ vì Google muốn thế. Nó sẽ được lợi trừ bởi Doze cũng như bất kì chế độ tiết kiệm pin nào bởi vì các ứng dụng phụ thuôc vào Google Cloud Messaging (GCM) có thể sẽ thất bại trong việc phục vụ người dùng 1 cách đúng đắn, do đó, phá hoại phần lớn thời gian trải nghiệm của người dùng với Android. 1 GCM Android Client sẽ yêu cầu Play Store và Play Service được cài đặt trên thiết bị Android

Dù sao thì, lí do ngắn gọn là trong file  /system/etc/sysconfig/google.xml, chính sách sử dụng của file được ghi như sau:

<!-- These are configurations that must exist on all GMS devices. -->
<config>
  <!-- These are the standard packages that are white-listed to always have internet
     access while in power save mode, even if they aren't in the foreground. -->

  <!-- GmsCore must always have network access for GCM and other things. -->
  <allow-in-power-save package="com.google.android.gms" />

  <!-- Play Store likewise must have network access to support other applications. -->
  <allow-in-power-save-except-idle package="com.android.vending" />

với:
 • com.google.android.gms : tên gói của Google Play services
 • com.android.vending: tên gói của  Google Play Store

  Tớ không thể nói chính xác cái gì được coi là những thứ khác. Tớ đoán đó là các API được tạo nên thông qua Play Service. Dựa vào bảng 1, dưới đây là list các API

Đã trả lời vào Tháng Tám 13, 2016
Bình luận

Có thể có nhiều lí do, nhưng đây là 1 trong số đó:

Dịch vụ Google Play có vị trí của API. Và Android Device Manager (ADM), cái mà bạn sử dụng để theo dõi khi điện thoại bị mất cắp hay thất lạc dùng vị trí API. Nếu bạn quên điện thoại ở nhà, và muốn tìm vị trí điện thoại, bạn cần đăng nhập vào ADM.

Bạn chỉ có thể dùng được ADM chỉ khi ADM không bị ảnh hưởng bởi chế độ doze. Nếu chế độ doze gây ảnh hưởng tới dịch vụ Play, bạn sẽ không thể lần theo dấu vết điện thoại được

Đã trả lời vào Tháng Tám 13, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.