Cấp bậc

Hệ thống điểm

Bạn sẽ tăng thêm uy tín khi người khác nâng điểm cho bài của bạn.

 • +2
  đặt câu hỏi
 • +5
  câu hỏi được nâng điểm
 • +10
  đáp án được nâng điểm
 • +15
  đáp án được chấp nhận

Hệ thống cấp bậc

Bạn sẽ tăng thêm uy tín khi người khác nâng điểm cho bài của bạn.

Droid-biết-tuốt
80000
điểm trở lên
You can:

Sửa câu hỏi của bạn khác

Vote down (costs 1 point on answers and questions)

Sửa đáp án của bạn khác

Nâng điểm

Bình luận

Droid-bác-học
40000
điểm trở lên
You can:

Sửa câu hỏi của bạn khác

Vote down (costs 1 point on answers and questions)

Sửa đáp án của bạn khác

Nâng điểm

Bình luận

Droid-chuyên-gia
20000
điểm trở lên
You can:

Sửa câu hỏi của bạn khác

Vote down (costs 1 point on answers and questions)

Sửa đáp án của bạn khác

Nâng điểm

Bình luận

Droid-am-hiểu
2000
điểm trở lên
You can:

Sửa câu hỏi của bạn khác

Vote down (costs 1 point on answers and questions)

Sửa đáp án của bạn khác

Nâng điểm

Bình luận

Droid-kinh-nghiệm
500
điểm trở lên
You can:

Sửa câu hỏi của bạn khác

Vote down (costs 1 point on answers and questions)

Sửa đáp án của bạn khác

Nâng điểm

Bình luận

Droid-biết-chút
200
điểm trở lên
You can:

Sửa câu hỏi của bạn khác

Vote down (costs 1 point on answers and questions)

Sửa đáp án của bạn khác

Nâng điểm

Bình luận

Droid-lơ-mơ
20
điểm trở lên
You can:

Sửa câu hỏi của bạn khác

Vote down (costs 1 point on answers and questions)

Sửa đáp án của bạn khác

Nâng điểm

Bình luận

Droid-gà-mờ
0
điểm trở lên
You can:

Sửa câu hỏi của bạn khác

Vote down (costs 1 point on answers and questions)

Sửa đáp án của bạn khác

Nâng điểm

Bình luận