Làm thế nào để sao lưu và khôi phục tin nhắn SMS?

Các bạn cho tớ hỏi làm thế nào để sao lưu và khôi phục tin nhắn SMS vậy?

Droid-biết-chút Đã hỏi vào Tháng Chín 7, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Mình đề cử Life Saver 2 bởi Tim Bray. Ứng dụng này không chỉ sao lưu và phục hồi tin nhắn SMS, mà còn cả lịch sử cuộc gọi nữa

“LifeSaver giúp bạn chuyển lịch sử tin nhắn và cuộc gọi từ điện thoại Android này sang điện thoại khác. Đừng để mất lịch sử cuộc gọi và tin nhắn chỉ vì bạn dùng điện thoại mới. LifeSaver2 (thay thế cho bản “LifeSaver” cũ) sẽ giúp bạn sao lưu và khôi phục lịch sử cuộc gọi và tin nhắn”

RE: Làm thế nào để sao lưu và khôi phục tin nhắn SMS?

Droid-kinh-nghiệm Đã trả lời vào Tháng Chín 7, 2016
Bình luận

Tớ thì khuyên bạn nên dùng SMS backup hoặc phiên bản khác của nó: SMS backup+. Nó sẽ sao lưu tin nhắn của bạn vào Gmail Label:

“ Tự động sao lưu tin nhắn SMS,MMS và nhật kí cuộc gọi bằng cách dùng 1 nhãn riêng biệt trong Gmai/Google Calendar. Ứng dụng cũng có thể khôi phục lại tin nhắn SMS và nhật kí cuộc gọi ( không hỗ trợ cho MMS)”

RE: Làm thế nào để sao lưu và khôi phục tin nhắn SMS?

Droid-lơ-mơ Đã trả lời vào Tháng Chín 7, 2016
Bình luận

Bạn có thể dùng SMS Backup & Restore để xuất thành file XML:

“ Tự động backup theo lịch cụ thể hoặc sao lưu tin nhắn bất cứ khi nào bạn muốn. bạn có thể xem nội dung backup trên điện thoại, và chọn chỉ backup những đoạn hội thoại được chọn.

Backup được tạo theo dạng XML và lưu vào thẻ nhớ.

File XML có thể covert sang đuôi khác, và cũng có thể xem được trên máy tính.

Bạn có thể dễ dàng email file backup bất cứ nơi nào bạn muốn”

RE: Làm thế nào để sao lưu và khôi phục tin nhắn SMS?

Droid-biết-chút Đã trả lời vào Tháng Chín 7, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.