Thông tin của thuanh
Droid-biết-chút
248
Điểm

Câu hỏi
16

Đáp án
10