Mặc định kết nối như camera trên Android 6

Mỗi khi mình kết nối điện thoại Android 6 với máy tính thông qua USB, nó luôn kết nối kiểu “ USB để sạc”. mình phải thiết lập lại thành “ kết nối như camera” (PTP) thủ công mỗi lần như vậy.

Liệu mình có thể thiết lập mặc định không? Nếu có thì phần thiết lập đó ở đâu?

Droid-biết-chút Đã hỏi vào Tháng Tám 28, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Có thể có các cách khác để hack, nhưng theo Google thì không thể:

“ Kết nối điện thoại thông qua cổng USB hiện nay được mặc định ở chế độ chỉ sạc. Để truy cập điện thoại và nội dung của nó thông qua kết nối USB, người dùng phải có 1 quyền truy cập rõ ràng cho trường hợp đó”

 

Droid-biết-chút Đã trả lời vào Tháng Tám 31, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.