Mặc định kết nối như camera trên Android 6

Mỗi khi mình kết nối điện thoại Android 6 với máy tính thông qua USB, nó luôn kết nối kiểu “ USB để sạc”. mình phải thiết lập lại thành “ kết nối như camera” (PTP) thủ công mỗi lần như vậy.

Liệu mình có thể thiết lập mặc định không? Nếu có thì phần thiết lập đó ở đâu?

Đã hỏi vào Tháng Tám 28, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Có thể có các cách khác để hack, nhưng theo Google thì không thể:

“ Kết nối điện thoại thông qua cổng USB hiện nay được mặc định ở chế độ chỉ sạc. Để truy cập điện thoại và nội dung của nó thông qua kết nối USB, người dùng phải có 1 quyền truy cập rõ ràng cho trường hợp đó”

 

Đã trả lời vào Tháng Tám 31, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.