Tags
Digit
4.3 Galaxy Nexus x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

4.4 x 2

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

5.0 x 2

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

A
adb x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

adb backup x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

administrators x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

adoptable storage x 2

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

adopted SD x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Â
âm lượng thông báo x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

âm thanh x 2

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

ẩn hội thoại x 0

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

A
Android x 9

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Android 5.0 x 2

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Android 5.0.1 x 2

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Android 5.1 x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

android 6.0 x 13

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Android 6.0.1 x 2

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Android 7 x 4

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Android 7.0 x 5

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Android Beta x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

android lollipop x 6

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Android Markets x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Android N Preview x 2

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Android Nougat x 4

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

ảnh x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

ảnh Google profile x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

ảnh profile x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

ảnh và video x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

A
app x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

app drawer x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

audio x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

B
backup x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

bản đồ x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

bàn phím màu đen x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

bật chuông cuộc gọi x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

bị kẹt x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

biểu tượng khóa xoay x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

biểu tượng lạ x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

biểu tượng ngôi sao x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

biểu tượng trên thanh trạng thái x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

bộ đàm x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

bộ nhớ sử dụng x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

bộ nhớ trong x 3

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

bỏ qua wifi x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

boot loop x 3

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

C
cách forget network x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

cài đặt x 2

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

cài đặt Android x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

cài đặt ứng dụng x 3

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

cập nhật x 3

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

cập nhật lên 5.0.1 x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

cập nhật miễn phí x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Câu hỏi x 0

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

chế độ Doze x 2

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

chế độ nhà sản xuất x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

chế độ rung x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

chế độ rung/im lặng x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

chia lưu trữ x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

chọn 1 loạt ảnh x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Chrome x 3

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

cổng HDMI?DP x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

cuộc gọi x 2

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

D
danh bạ x 2

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

di chuyển x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

di chuyển vào thẻ SD x 2

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

dịch vụ nền x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

dịch vụ tin nhắn x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

dịch vụ vị trí Google x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

direct boot x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Do not disturb x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

Doze x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

doze mode x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

dữ liệu x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

dữ liệu di động x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

dùng nhiều nhất x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.

dùng tai nghe x 1

0 hôm nay, 0 tuần này, 0 tháng này.