Làm thế nào từ chối quyền cho phép ứng dụng truy cập mạng trong Android 6?

Trong Android 6, người dùng có khả năng phê duyệt hoặc từ chối quyền cụ thể cho ứng dụng.

Tuy nhiên, mình không thể tìm được cách để phê duyệt hoặc từ chối truy cập mạng cho ứng dụng được, kể cả qua WiFi hay dữ liệu di động.

Sự cho phép có liên quan xuất hiện trong ” Other app capabilities “, tuy nhiên nó chỉ có thông tin mà không có cách để thay đổi.

Dưới đây là ví dụ với ứng dụng miễn phí Chess:
Làm thế nào từ chối sự cho phép ứng dụng truy cập mạng trong Android 6?

Droid-gà-mờ Đã hỏi vào Tháng Bảy 15, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Bạn sẽ không thể làm điều này với các cơ chế của Android đâu.

Trong phần Normal and Dangerous Permissions của bộ tài liệu System Permissions, Google đã nói rằng:

“ Quyền cho phép trong hệ thống được chia làm nhiều cấp độ bảo vệ. Hai cấp độ bảo vệ quan trọng nhất là quyền cho phép bình thường(Normal Permissions) và nguy hiểm (Dangerous Permissions):

Quyền cho phép bình thường (Normal Permissions) bao gồm các khu vực, nơi ứng dụng của bạn cần phải truy cập vào dữ liệu hoặc các tài nguyên bên ngoài ứng dụng, mà có rất ít nguy hiểm đối với sự riêng tư của người dùng hoặc các hoạt động của các ứng dụng khác. Ví dụ, quyền cho phép thiết lập múi giờ là một quyền cho phép bình thường. Nếu một ứng dụng tuyên bố rằng nó cần một sự cho phép bình thường, hệ thống sẽ tự động cấp phép cho ứng dụng. Để có danh sách đầy đủ các quyền bình thường hiện tại, xem Normal permissions.

Quyền cho phép nguy hiểm ( Dangerous permissions) bao gồm các khu vực, nơi mà các ứng dụng muốn dữ liệu hoặc các tài nguyên liên quan đến thông tin cá nhân của người dùng, hoặc có khả năng ảnh hưởng  tới dữ liệu lưu trữ của người dùng hoặc các hoạt động của các ứng dụng khác. Ví dụ, khả năng đọc địa chỉ liên lạc của người dùng là một quyền cho phép nguy hiểm. Nếu một ứng dụng tuyên bố rằng nó cần một quyền cho phép nguy hiểm, người sử dụng có quyền cấp phép cho ứng dụng một cách rõ ràng.”

Bạn có thể thấy các quyền cho phép sau nằm trong danh sách Normal permissions:

CHANGE_NETWORK_STATE – cho phép ứng dụng thay đổi kết nối mạng ( dữ liệu di động)

CHANGE_WIFI_STATE – cho phép ứng dụng thay đổi trạng thái mạng WiFi

INTERNET – cho phép ứng dụng mở ổ cắm mạng

Bạn nên thử kiểm tra các quyền truy cập được quản lí bởi AppOps nữa. Nếu bạn không tìm thấy quyền cho phép của bạn được liệt kê ở đó, bạn sẽ không thể làm bất cứ điều gì với nó trong GUI.

Droid-kinh-nghiệm Đã trả lời vào Tháng Bảy 15, 2016
Bình luận

Bạn có thể dùng NetGuard, không cần root mà cho phép bạn chặn ứng dụng truy cập Internet có chọn lọc (dữ liệu WiFi hoặc điện thoại di động, luôn chặn hoặc chỉ khi màn hình tắt). Đây là ứng dụng của  Xprivacy và là mã nguồn mở, nên bạn có thể tìm thấy nó trên F-Droid

RE: Làm thế nào từ chối quyền cho phép ứng dụng truy cập mạng trong Android 6?

RE: Làm thế nào từ chối quyền cho phép ứng dụng truy cập mạng trong Android 6?

RE: Làm thế nào từ chối quyền cho phép ứng dụng truy cập mạng trong Android 6?


Droid-biết-chút Đã trả lời vào Tháng Bảy 15, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.