Tại sao Android hiển thị nhiều không gian đã sử dụng trong bộ nhớ trong hơn so với việc lưu trữ của các phần?

Mình có chiếc Moto G (3g) chạy Android 6. Mình nhận thấy rằng khi mình vào Settings> Storage> Internal Storage, nó hiển thị rằng  có 2.85GB đang được sử dụng so với 11.81GB. Tuy nhiên, nếu mình cộng số lưu trữ của từng phần, kết quả là ít hơn so với tổng số sử dụng mà Android hiển thị. Đây là những số mình cộng:

Ứng dụng: 1.25GB

Hình ảnh: 10.74MB

Video: 0.00 B

Audio: 0.00 B

Misc.:1.62MB

Cache: 6.97MB

Mình đã sử dụng một số công cụ (như Storage Space) và tất cả đều cho kết quả như vậy.

Mình dùng DiskUsage và nó hiên thị rằng “System data” ( dữ liệu hệ thống) đã dung phần bộ nhớ bị thiếu đó.

Mình biết Android có phân vùng hệ thống, nhưng dữ liệu hệ thống lại được ghi trong phân vùng dữ liệu.

Có ai biết tại sao lại như vậy không? Và những gì được lưu trong dữ liệu hệ thống?

 

 

Droid-lơ-mơ Đã hỏi vào Tháng Tám 7, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Những gì DiskUsage nói là đúng đấy. Theo các nhà phát triển của DiskUsage thì:

“ Dữ liệu hệ thống bao gồm vài thứ sau:

  1. Các dalvik bytecode chưa được mở tương ứng với gói ứng dụngđã được cài đặt của bạn. Nếu bạn cài đặt ứng dụng trên lưu trữ ngoài, nó vẫn tiêu thụ không gian trên phân vùng dữ liệu của bạn.
  2. Các Crash dump lưu trữ trong tombstones directory.
  3. Bất kỳ lưu trữ dữ liệu hoặc cài đặt Android khác trên thiết bị của bạn.

Những thông tin này là ẩn và DiskUsage không thể dễ dàng xác định bao nhiêu không gianmà nó tiêu thụ. Thông thường (1) tiêu thụ nhiều nhất, vì vậy nếu bạn muốn dọn dẹp một số không gian, bạn có thể xóa ứng dụng trong bộ nhớ ngoài.”

Droid-biết-chút Đã trả lời vào Tháng Tám 7, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.