Làm thế nào để xem ứng dụng đang chạy trên Android 6.0

Mình có thể xem ứng dụng nào đang chạy nền ở mục Setting/apps ở Android 5.1, nhưng mục đấy ở bản 6.0 thì chỉ xem được ứng dụng nào đã cài thôi. Có ai biết xem ứng dụng đang chạy ở đâu không thì chỉ mình với

Đã hỏi vào Tháng Bảy 14, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Nó ở trong phần cài đặt, mục Developer options, ở dưới là mục “Running Services” nhé.

RE: Làm thế nào để xem ứng dụng đang chạy trên Android 6.0

Lưu ý nếu bạn không nhìn thấy mục Developer options ở dưới cùng của phần cài đặt, đấy là vì nó bị ẩn đi rheo mặc định và cần phải kích hoạt

Đã trả lời vào Tháng Bảy 14, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.