Làm thế nào để xem ứng dụng đang chạy trên Android 6.0

Mình có thể xem ứng dụng nào đang chạy nền ở mục Setting/apps ở Android 5.1, nhưng mục đấy ở bản 6.0 thì chỉ xem được ứng dụng nào đã cài thôi. Có ai biết xem ứng dụng đang chạy ở đâu không thì chỉ mình với

Droid-lơ-mơ Đã hỏi vào Tháng Bảy 14, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Nó ở trong phần cài đặt, mục Developer options, ở dưới là mục “Running Services” nhé.

RE: Làm thế nào để xem ứng dụng đang chạy trên Android 6.0

Lưu ý nếu bạn không nhìn thấy mục Developer options ở dưới cùng của phần cài đặt, đấy là vì nó bị ẩn đi rheo mặc định và cần phải kích hoạt

Droid-kinh-nghiệm Đã trả lời vào Tháng Bảy 14, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.