Không đủ bộ nhớ ngay cả khi đã định dạng thẻ SD như bộ nhớ trong và còn rất nhiều chỗ trống

Khi mình cài đặt 1 ứng dụng từ Play Store. Mình nhận được 1 thông báo ‘không đủ bộ nhớ’, nhưng thẻ SD của mình đã được định dạng như bộ nhớ trong và còn những 20GB trống. mình đang dùng Moto G thế hệ 2. Có ai biết tại sao mình không cài đặt được ứng dụng mới không?

Đã hỏi vào Tháng Chín 3, 2016 Tổng hợp.
Bình luận

Mình cũng có cùng dòng điện thoại và thẻ nhớ như bạn. mặc dù bạn TrangHa đã có 1 giải pháp tốt, nhưng mình muốn bổ sung thêm vài điều dưới đây:

  1. Rất nhiều ứng dụng thậm chí không hiện chữ ‘Change’. Điều đó có nghĩa không thể chuyển nó sang thẻ nhớ được. Do đó, bạn chỉ nên tìm những ứng dụng có chữ đó thôi
  2. Trên điện thoại của mình, mỗi khi mình nhấn ‘Change’, nó lại hiện 1 thông báo lỗi. bỏ qua và tiếp tục thử lần 2 ngay. Hầu như các ứng dụng và mình muốn chuyển vào thẻ nhớ đều bị lỗi lần 1 nhưng chuyển được vào lần thứ 2.
  3. Xóa bộ nhớ cache cũng có thể tạo thêm không gian trống. các ứng dụng của bên thứ 3 như App Cache Cleaner không hoạt động được trên Marshmallow, nhưng xóa từng cái 1, hoặc xóa tất bằng cách vào “Internal storage” và chọn “Cached data.”
  4. Các ứng dụng như AppMgr III không hoàn toàn tự động chuyển ứng dụng vào thẻ nhớ, mà chỉ là bán tự động thôi. Mình nhận ra rằng mỗi khi ứng dụng cập nhật, nếu như phiên bản cũ của ứng dụng đã ở trong thẻ nhớ rồi thì bản cập nhật vẫn ở trong bộ nhớ trong. Mình nghĩ là cả trong Lollipop cũng bị thế. Điều này có nghĩa không thể di chuyển ứng dụng 1 lần là xong, nhưng ứng dụng như AppMgr III sẽ giúp di chuyển các lần sau đó
Đã trả lời vào Tháng Chín 3, 2016
Bình luận

Tớ cũng bị như thế này. Mặc dù thiết lập thẻ nhớ như bộ nhớ trong được cho là để kết hợp bộ nhớ trong và thẻ nhớ nhưng vẫn có sự khác biệt giữa 2 thứ đó. Và sự thực là Google Play vẫn muốn cài đặt ứng dụng vào bộ nhớ trong. Khi bộ nhớ trong bị đầy, điện thoại sẽ nhận được thông báo ‘ không đủ bộ nhớ’. Tuy nhiên, bạn có thể chuyển ứng dụng từ bộ nhớ trong sang thẻ nhớ. Nếu bạn vào ‘Settings’, sau đó “Storage and USB” thì bạn sẽ xem được thông tin liên quan đến bộ nhớ sử dụng trong bộ nhớ trong và thẻ nhớ. Nếu bạn nhấn vào “Internal storage” sau đó”Apps”, bạn sẽ có 1 danh sách tất cả các ứng dụng trong bộ nhớ trong. Nếu bạn nhấn vào 1 ứng dụng, sau đó bạn có thể nhấn ‘Change’ để chuyển ứng dụng từ bộ nhớ trong sang thẻ nhớ. Không phải ứng dụng nào cũng chuyển được nhưng tớ đã chuyển đủ ứng dụng để có đủ chỗ trống để cài đặt ứng dụng mới.

Đã trả lời vào Tháng Chín 3, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.