File “systemless hosts” của Magisk ở đâu?

Đã trả lời

Có bạn nào biết file “systemless hosts” hiện đang ở đâu không? mình thường chỉ thay thế các file host trên /etc/ vì mình có 1 danh sách tùy chỉnh. Giờ mình chẳng biết phải thay thế file nào nữa??

Đã hỏi vào Tháng Tám 1, 2017 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

File đấy ở trong /magisk/.core. nhé

Đã trả lời vào Tháng Tám 1, 2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.