Làm thế nào để sao lưu 1 thiết bị Android?

Đã trả lời

Ở đây có bạn nào có thể gợi ý cho tớ cách để sao lưu 1 thiết bị Android không?

Tớ muốn sao lưu không dây, không chỉ sao lưu dữ liệu mà còn sao lưu cài đặt của người dùng. Liệu có thể sao lưu 1 image của Android, để không cần phải cài đặt lại các ứng dụng không?

Bạn nào đã khôi phục sao lưu cho tớ hỏi có dễ không? Quy trình đầy  đủ là thế nào? Tks các bạn nhá

Đã hỏi vào Tháng Tám 14, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Yêu cầu ở đây là bạn phải root máy, bạn có thể dùng Titanium Backup để sao lưu điện thoại

Lý do của việc dùng Titanium Backup là bạn có thể chọn sao lưu từng phần dữ liệu nếu bạn đã cài đặt 1 phiên bản khác của Android. NANDROID backup thì có image để cài lại nhưng nó khôi phục dữ liệu cho những hệ điều hành mới thì không được tốt cho lắm

Đã trả lời vào Tháng Tám 14, 2016
Bình luận

Một cách để sao lưu dữ liệu nếu bạn chưa root là dùng adb từ Android SDK. VD, để sao lưu data cho Locate, bạn làm theo các bước dưới đây:

adb pull /data/data/com.twofortyfouram.locale/ C:\backup\locale\

Để khôi phục, dùng  adb push :

adb push C:\backup\locale\ /data/data/com.twofortyfouram.locale/

Bạn cũng có thể sao lưu ứng dụng từ /data/app/ theo cách đó

 

Đã trả lời vào Tháng Tám 14, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.