Sửa lỗi android hộ ạ

mọi người ai biết chỉ hộ mình khắc phục lỗi này với ạ. tks ạ!

Failed to find style ‘coordinatorLayoutStyle’ in current theme

Đã hỏi vào Tháng Sáu 15, 2018 Tổng hợp.
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.