Sửa lỗi android hộ ạ

mọi người ai biết chỉ hộ mình khắc phục lỗi này với ạ. tks ạ!

Failed to find style ‘coordinatorLayoutStyle’ in current theme

Droid-gà-mờ Đã hỏi vào Tháng Sáu 15, 2018 Tổng hợp.
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.