Có bao nhiêu loại định dạng video được hỗ trợ trên các thiết bị Android gốc?

Đã trả lời

Mình đã tìm kiếm trên trang web của nhà phát triển Android, đồng thời tì trên google nhưng chưa tìm thấy kết quả nào phù hợp. Ai đó có thể kể cho mình không?

Đã hỏi vào Tháng Mười Hai 31, 2017 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Về cơ bản các định dạng được hỗ trợ là:

3GPP (.3gp)

MPEG-4 (.mp4)

WebM (.webm)

Matroska (.mkv, Android 4.0+)

Đã trả lời vào Tháng Mười Hai 31, 2017
Bình luận

Các định dạng video mà Android hỗ trợ là:

 1. H.263

 2. H.264 AVC

 3. MPEG-4 SP

 4. VP8

   Các loại tệp video được hỗ trợ

  •  H.263 >            • 3GPP (.3gp)

                            • MPEG-4 (.mp4)

  • H.264 AVC >      • 3GPP (.3gp)

                                • MPEG-4 (.mp4)

                                • MPEG-TS (.ts, chỉ có AAC, không thể tìm kiếm, Android 3.0+)

  • MPEG-4 SP >     •3GPP (.3gp)

  • VP8 >                 • WebM (.webm)

                               • Matroska (.mkv, Android 4.0+)

Đã trả lời vào Tháng Mười Hai 31, 2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.