Có cách nào khiến Google Play không hiện ra sau khi NFC quét, để mở khóa với Smart Lock không?

Em muốn dùng tính năng Smart Lock cho Android 5.0 Lollipop cùng với NFC. Nó hoạt động rất tốt, nhưng vấn đề là, sau khi quét NFC Tag (cũng như sau khi mở khóa điện thoại), Google Play sẽ hiện ra và muốn em tải ứng dụng NFC về các bác ạ

Mà em chỉ muốn dùng NFC cho tính năng Smart Lock thôi, vì vậy về cơ bản em muốn điện thoại không làm gì cả sau khi NFC quét. Liệu có được không hả các bác?

Droid-biết-chút Đã hỏi vào Tháng Tám 14, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Google Play hiện ra sau khi quét 1 tag là dấu hiệu rõ ràng cho thấy tag đó có chứa 1 Android Application Record (AAR). 1 tag chứa AAR sẽ chỉ khởi động ứng dụng liên quan đến AAR hoặc sẽ mở trang của Google Play.

Để có sử dụng lại các tag, bạn nên định dạng lại chúng hoặc đơn giản ghi đè lên với các tin nhắn NDEF khác mà không chứa AAR

Bạn có thể sử dụng 1 ứng dụng, vd như  NXP TagWriter  để làm điều đó

Droid-biết-chút Đã trả lời vào Tháng Tám 14, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.