Làm thế nào để tải file APK từ Google Play?

Đã trả lời

Em không thể tải các ứng dụng từ Google Play trên điện thoại Android được ( có thể là do mạng), vì thế em thắc mắc liệu có thể tải file APK của 1 ứng dụng trên máy tính từ: http://play.google.com/store không?

Đã hỏi vào Tháng Tám 19, 2016 Tổng hợp.
Bình luận
Chấp nhận

Không có cách nào dễ dàng để tải file APK cả. Tuy nhiên, có 1 cách để tải file APK với phần mở rộng của Chrome: https://github.com/Lekensteyn/apk-downloader..

 

Sau khi cài đặt, sẽ có 1 nút ở thanh địa chỉ cho Android Market như bạn có thể nhìn thấy ở dưới đây. Nó thậm chí sẽ hoạt động ngay cả khi bạn chưa đăng nhập vào trang web nếu bạn đã đăng nhập thông tin vào màn hình APK Downloader.

RE: Làm thế nào để tải file APK từ Google Play?

Phần mở rộng của Chrome là mã nguồn mở hoàn toàn.

 

Bạn nên lưu ý ở phần cuối của hướng dẫn:

 

‘ Cuối cùng, xin lưu ý rằng phần mở rộng của Chrome này đang vi phạm Google Play TOS”

Đã trả lời vào Tháng Tám 21, 2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.