“What” và “what kind of”

Đã trả lời

Như em được học thì “what kind of” dùng để hỏi về đặc điểm tính chất một vật như:

“What kind of game is it? – It’s an exciting game.”

Nhưng nếu hỏi “What game is it? – It’s Warcraft.”

Như vậy có đúng không?

Em cũng thắc mắc trong trường hợp câu hỏi và câu trả lời như  “What (kind of) key is on the table?” – “It’s my key”.

Em nên dùng “What key…” hay “What kind of key…”?
Có bắt buộc phải dùng “the” trước “key” : “What (kind of) the key…”
Có đúng không khi em trả lời cho câu hỏi “What (kind of)…” bằng câu trả lời “It’s my, his…”

Bình luận
Chấp nhận

Đối với câu  “What [kind of] key is on the table?”

“What kind of …” dùng để hỏi về đặc điểm tính chất của chiếc chìa khóa, vì vậy câu trả lời nên là: small key, steel key, old-fashioned key, …

Nếu không có từ “kind of”, câu hỏi nghe hơi kỳ, mặc dù ta có thể hiểu là chiếc chìa đó là để dùng cho mục đích gì như: house key, car key. Câu hỏi chính xác nên dùng là “Which key is on the table?”.

Bạn không bao giờ được dùng là “What kind of the key …”.

Kể cả trong “What the key …” -cũng không dùng được “the” vì nó không có nghĩa.

Nếu bạn muốn dùng câu trả lời “It’s my…/his…” thì bạn nên dùng mẫu câu hỏi đơn giản như  “Whose is it?”.

Ví dụ:

“What apple is it?” – “It’s for you.”

Câu trả lời trên không chính xác cho câu hỏi. Với câu hỏi trên bạn nên trả lời là: granny smith apple, fuji apple, McIntosh apple,…

Nếu muốn dùng câu trả lời “It’s for you” thì câu hỏi phải là  “Who is it for?”.

Đã trả lời vào 08/11/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.