Sự khác nhau giữa nope và no?

Đã trả lời

Các bạn cho Cọp hỏi: “nope” và “no” có gì khác nhau không? Sử dụng chúng như thế nào?

Nope trông có vẻ như là ghép lại từ “No Period” = “Không, chấm hết” lol

vào 10/10/2015.
Bình luận
Chấp nhận

Trước hết phải khẳng định “nope” chỉ dùng trong trường hợp rất informal, như kiểu 2 người bạn thân nói chuyện với nhau vậy.

Tiếp theo, bạn cần lưu ý là “nope” chỉ được dùng với nghĩa (my answer is) “No” – nó không bao giờ được dùng thay thế “no” trong bất kỳ ngữ cảnh nào khác. Nói chi tiết hơn thì “nope” chỉ được dùng như là câu trả lời cho câu hỏi Yes/No. Ví dụ, bạn không thể trả lời: “Nope problem” khi ai đó nói: “Thank you”, thay vào đó, bạn nói: “No problem”

Thậm chí ngay cả trong văn nói, khi bạn gào/thét lên “Không!!!” thì bạn cũng dùng “No!!!”, chứ không ai lại hét lên “Nope!!!” cả 😀

Đã trả lời vào 10/10/2015
Bình luận

Cả hai đều dùng với mục đích phủ định, có điều “nope” thì là cách dùng không trang trọng và chỉ được dùng với vai trò là từ đối lập với “yes”. Ví dụ, bạn hỏi thằng A: “mày thấy tao đẹp trai không?”, A: “nope”. Bạn không thể nói: “there were nope errors”, trong khi “no” thì dùng được (với nghĩa là “không có”)

Đã trả lời vào 10/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.