“Send you” và “Send to you”

Đã trả lời

Câu nào trong 2 câu dưới đây đúng ạ??

“I will send an email to you”.

hoặc

“I will send you an email”.

Bình luận
Chấp nhận

Cả 2 câu đều đúng bạn nhé.

Trong trường hợp câu

I will send you an email.

“you” là đối tượng gián tiếp, đối tượng trực tiếp của hành động “send” là “email”.

bản thân mình không thích dùng “I will send an email to you.” vì mình nghĩ nghe nó khá là cứng nhắc.

Trong văn nói hàng ngày bạn có thể dùng:

I will email you.

Đã trả lời vào 15/11/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.